Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan

Master Result 2015

Date: 29/01/2016

ABDUL WALI KHAN UNIVERSITY MARDAN

MSC PHYSICS (PREVIOUS) ANNUAL EXAMINATION 2015
R.No Name Father Name Registration No. Result
101 IZAZ ALI SHAH NADAR SHAH 11-AU-PGCM-595 320
102 MUHAMMAD YASEEN ALI SHER MUHAMMAD 13-AU-PGCM-668 356
103 MUHAMMAD WAHEED FARMAN ALI 11-AU-PGCM-109 303
104 MUHAMMAD LUQMAN MUHAMMAD SAEED 10-AWKUM-PGN-73 352
105 AFSANA MUHAMMAD SHUAIB SADIQ 10-AWKUM-PGW-15 Re: PI
106 INAM SHAH SADIQ SHAH 11-AU-LKM-47 374
107 IMRAN ULLAH HAMAD SHAFEE AHMAD 11-AU-PGCM-553 343
108 SAIR MUHAMMAD FAZAL MUHAMMAD 10-AWKUM-LKM-65 Re: PV
109 ZAWAR HUSSAIN AMIR JAWAL 11-AU-SS-06 336
110 MURAD ALI MUHAMMAD TAYYAB 09-AWKUM-PGS-M-69 348
111 SAJID HUSSAIN SHER ZADA 13-AU-PGCM-M-665 322
 
MSC PHYSICS (FINAL) ANNUAL EXAMINATION 2015
601 NASRULLAH NAZIR HUSSAIN 10-AU-LKM-66 662
602 BAHRAM KHAN TOTI 11-AU-PGCM-M-2 Re: PIX
603 ZAKIR ULLAH SARTAJ KHAN 10-AWKUM-PGN-120 421
604 USMAN ALI SHAH ZAHIR SHAH 09-AWKUM-PGS-49 345
605 KALEEM ULLAH ABDUR RAFIQ 10-AWKUM-PGS-160 377
606 MUARAD ALI MUHAMMAD TAYYAB 09-AWKUM-PGS-M-69 405
607 NOUMAN AZIZ AHMAD AMIN UD DIN 11-AU-PGCM-306 384
608 SOHAIL AHMAD BASHIR AHMAD 11-AU-LKM-70 699
609 SAJJAD ALI SAWAR KHAN 10-AWKUM-TBM-31 707
610 IZAZ ALI SHAH NADIR SHAH 11-AU-PGCM-595 406
611 MUHAMMAD IBRAHIM NOWSHER KHAN 13-AU-PGCM-M-669 948
612 MUHAMMAD YASEEN ALI SHER MUHAMMAD 13-AU-PGCM-M-668 452
613 KHALID HUSSAIN MUHAMMAD SHER 09-AWKUM-PGCM-116 813
614 ZAWAR HUSSAIN AMIR JAWAL 11-AU-SS-06 429
615 ABDUL KARIM FAZLE KARIM 11-AU-TM-8 703
616 MUHAMMAD AKRAM KHAN MUHAMMAD NISAR KHAN 13-PGCM-M-667 761
617 MUHAMMAD ISMAIL WARIS KHAN 1-AU-PGCM-86 808
618 MUHAMMAD SADEEQ YOUSAF SHAH 13-AU-PGCM-M-666 824
619 NIZAR ALI KINFOSH 11-AU-SS-01 839
620 IMRAN ULLAH HAMAD SHAFEE AHMAD 11-AU-PGCM-533 445
621 MUHAMMAD ISRAR MUHAMMAD AFZAL 11-AU-PGCM-432 820
622 SHAHZEB KHAN FATEH RAHIM 09-AWKUM-MII-47 870
623 INAM SHAH SADIQ SHAH 11-AU-LKM-47 433
624 SULAIMAN KHAN MUHAMMAD IQBAL 11-AU-PGN-126 786
625 AFSANIA MUHAMMAD SHUAIB SADIQ 10-AWKUM-PGW-15 Re: PVI PVII
626 MUHAMMAD RIAZ SULEMAN SHAH 11-AU-PGCM-603 785
627 MUHAMMAD LUQMAN MUHAMMAD SAEED 10-AWKUM-PGN-73 372
628 FAZLI SUBHAN JEHAN IQBAL 10-AUKUM-PGC-121 691
629 MUHAMMAD ZUBAIR INAYAT ULLAH 11-AU-TM-10 842
630 SAJID HUSSAIN SHER ZADA 13-AU-PGCM-M-665 394
631 MUHAMMAD WAHEED FARMAN ALI 11-AU-PGCM-109 380
632 ABDUL KABIR JAFAR KHAN 10-AUKUM-PGCM-73 1015


 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Back
 webadmin@awkum.edu.pk