Abdul Wali Khan University Mardan, Pakistan

Result

Date: 20/03/2014

ABDUL WALI KHAN UNIVERSITY MARDAN
BACHELOR OF EDUCATION (PRIVATE) ANNUAL EXAMINATION 2013

R.No Name Father Name Registration No. Result
1 SHEEMA ALI ALI SHER 13-AU-PM-9300 629
2 SEHRISH KHAN BADSHAH HUSSAIN 13-AU-PM-9301 766
3 SHAILA GUL RAHIM DAD 11-AU-P-654 634
4 HUMAIRA GHULAM GHULAM MUHAMMAD 09-AWKUM-PSCI-526 678
5 SHAGUFTA  MUNTAZIR SHAH 12-AU-P-937 Re: PI
6 NAZIA MOHAMMAD ZARIN 10-AWKUM-PM-0032 534
7 BIBI NASREEN RASOOL KHAN 12-AU-P-939 506
8 SHAH NAZ NISAR MUHAMMAD 10-AWKUM-PM-12 493
9 AMINA ZARNAWAB 11-AU-P-904 498
10 AMNA REHMAN HABIB UR REHMAN 12-AU-P-943 594
11 SARA BEGUM MOHAMMAD HUSSAIN 12-AU-P-929 555
12 NAZIA SALEEM SALEEM KHAN 11-AU-P-888 560
13 UZMA IQBAL MOHAMMAD HALIM IQBAL 10-AWKUM-PM-0194 534
14 RAHEELA INAYATULLAH 12-AU-P-941 581
15 ASIA BIBI YOUSAF GUL 10-AWKUM-PM-0192 594
16 SHAFQAT JABEEN MUHAMMAD SULEMAN 11-AU-P-875 504
17 HUMAIRA SHAHEEN UMARA KHAN 12-AU-P-928 645
18 BUSHRA SAID SAID MUHAMMAD 11-AU-P-874 544
19 NAHEED WAKEEL MUHAMMAD WAKEEL 10-AWKUM-PM-0026 Re: PIII
20 RABIA ILTAF MUHAMMAD ILTAF 13-AU-PM-9302 Re: PIII
21 ZUHRA JABEEN MEHMOOD KHAN 13-AU-PM-9303 Fail
22 REHANAT BIBI MIAN DAD 12-AU-P-947 529
23 ALIA NAZ MIAN DAD 12-AU-P-948 Re: PI
51 MEHREEN BASHARAT MUHAMMAD BASHARAT 13-AU-PN-9304 Re: PI
52 AISHA QAISER QAISER KHAN 12-AU-P-949 522
53 FARHANA HABIB `HABIB UR REHMAN 10-AWKUM-PM-048 523
54 NAJIA GUL GHARIB GUL 12-AU-P-950 Re: PVI
55 SHAHNAZ BEGUM GUL BAHADAR 11-AU-P-898 544
81 NAZIA BEGUM SILVER KHAN 11-AU-P-901 543
82 HINA GUL WISAL MUHAMMAD 11-AU-P-902 602
101 NOOR KHAN SAID RAHMAN 13-AU-PM-9305 640
102 ALI REHMAN SULTAN MUHAMMAD 12-AU-P-960 577
103 KHURSHID ANWAR AMIR BAHADAR 11-AU-P-925 UFM
104 IFTIKHAR HUSSAIN FAQEER HUSSAIN 10-AWKUM-PM-063 558
105 MUHAMMAD RAFIQ GUL RAHMAN 10-AWKUM-PM-58 503
106 FAZAL BADSHAH SAYAD QAMAR SHAH 11-AU-P-908 UFM
107 ZAHIR SHAH ZAR SHAH 11-AU-P-922 UFM
108 FAZAL SHER ZARIF KHAN 10-AWKUM-PM-0445 573
109 MUHAMMAD ILYAS MUHAMMAD YOUNAS 10-AWKUM-PM-59 482
110 SAKHI ARSALA KHAN ILYAS KHAN 11-AU-P-924 UFM
151 NAJMUL HASSAN GUL PASSAND 10-AWKUM-PN-067 RE: PIV, X
152 SAHFQAT MUHAMMAD FAZAL QADEEM 12-AU-P-961 541
153 INAM ULLAH SUBHAN ULLAH 11-AU-P-910 531
181 ABDUL WADOOD ABDUL MALIK 11-AU-P-915 Re: PIII
182 SAID AFSAR KHAN FAQIR KHAN 10-AWKUM-PS-072 519
183 MOMIN KHAN INAYAT KHAN 11-AU-P-917 575
184 RUBINA TAJ MASHAL KHAN 13-AU-PN-9306 Re: PII
185 UZMA JILANI FAZL RABI 13-AU-PM-9307 Re: PX
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Back
 webadmin@awkum.edu.pk
AWKUM